• 'Επιπλα Κουζίνας AK_03_1
  'Επιπλα Κουζίνας AK_03_1
  Το μοντέλο AK_03 δημιουργήθηκε από την πεποίθηση ότι στην εποχή μας θα πρέπει να ζούμε τους χώρους που κατοικούμε .
  Το κύριο υλικό που χρησιμοποιείται είναι το ξύλο που επιτρέπει μια σειρά από λύσεις σε σχήματα και χρώματα τόσο σύγχρονα αλλά και αρμονικά . Μαζί με ένα ευρύ φάσμα από λάκες και συνθετικά υλικά thermofoil, τόσο σε ματ αλλά και γυαλιστερές επιφάνειες ,το μοντέλο αυτό δίνει συναρπαστικούς συνδυασμούς.
 • 'Επιπλα Κουζίνας AK_03_2
  'Επιπλα Κουζίνας AK_03_2
  Το μοντέλο AK_03 δημιουργήθηκε από την πεποίθηση ότι στην εποχή μας θα πρέπει να ζούμε τους χώρους που κατοικούμε .
  Το κύριο υλικό που χρησιμοποιείται είναι το ξύλο που επιτρέπει μια σειρά από λύσεις σε σχήματα και χρώματα τόσο σύγχρονα αλλά και αρμονικά . Μαζί με ένα ευρύ φάσμα από λάκες και συνθετικά υλικά thermofoil, τόσο σε ματ αλλά και γυαλιστερές επιφάνειες ,το μοντέλο αυτό δίνει συναρπαστικούς συνδυασμούς.
 • 'Επιπλα Κουζίνας AK_03_3
  'Επιπλα Κουζίνας AK_03_3
  Το μοντέλο AK_03 δημιουργήθηκε από την πεποίθηση ότι στην εποχή μας θα πρέπει να ζούμε τους χώρους που κατοικούμε .
  Το κύριο υλικό που χρησιμοποιείται είναι το ξύλο που επιτρέπει μια σειρά από λύσεις σε σχήματα και χρώματα τόσο σύγχρονα αλλά και αρμονικά . Μαζί με ένα ευρύ φάσμα από λάκες και συνθετικά υλικά thermofoil, τόσο σε ματ αλλά και γυαλιστερές επιφάνειες ,το μοντέλο αυτό δίνει συναρπαστικούς συνδυασμούς.
 • 'Επιπλα Κουζίνας AK_03_4
  'Επιπλα Κουζίνας AK_03_4
  Το μοντέλο AK_03 δημιουργήθηκε από την πεποίθηση ότι στην εποχή μας θα πρέπει να ζούμε τους χώρους που κατοικούμε .
  Το κύριο υλικό που χρησιμοποιείται είναι το ξύλο που επιτρέπει μια σειρά από λύσεις σε σχήματα και χρώματα τόσο σύγχρονα αλλά και αρμονικά . Μαζί με ένα ευρύ φάσμα από λάκες και συνθετικά υλικά thermofoil, τόσο σε ματ αλλά και γυαλιστερές επιφάνειες ,το μοντέλο αυτό δίνει συναρπαστικούς συνδυασμούς.
 • 'Επιπλα Κουζίνας AK_03_5
  'Επιπλα Κουζίνας AK_03_5
  Το μοντέλο AK_03 δημιουργήθηκε από την πεποίθηση ότι στην εποχή μας θα πρέπει να ζούμε τους χώρους που κατοικούμε .
  Το κύριο υλικό που χρησιμοποιείται είναι το ξύλο που επιτρέπει μια σειρά από λύσεις σε σχήματα και χρώματα τόσο σύγχρονα αλλά και αρμονικά . Μαζί με ένα ευρύ φάσμα από λάκες και συνθετικά υλικά thermofoil, τόσο σε ματ αλλά και γυαλιστερές επιφάνειες ,το μοντέλο αυτό δίνει συναρπαστικούς συνδυασμούς.
 • 'Επιπλα Κουζίνας AK_03_6
  'Επιπλα Κουζίνας AK_03_6
  Το μοντέλο AK_03 δημιουργήθηκε από την πεποίθηση ότι στην εποχή μας θα πρέπει να ζούμε τους χώρους που κατοικούμε .
  Το κύριο υλικό που χρησιμοποιείται είναι το ξύλο που επιτρέπει μια σειρά από λύσεις σε σχήματα και χρώματα τόσο σύγχρονα αλλά και αρμονικά . Μαζί με ένα ευρύ φάσμα από λάκες και συνθετικά υλικά thermofoil, τόσο σε ματ αλλά και γυαλιστερές επιφάνειες ,το μοντέλο αυτό δίνει συναρπαστικούς συνδυασμούς.